Jak vybrat záložní padák?

Jaké požadavky by měl splňovat?
nejdůležitějším parametrem každého záchranného systému je jeho 100% spolehlivost. Ovlivní ji výrobce, stejně jako uživatel. Výrobce může výběrem vhodné kombinace tvaru, technologie a použitím osvědčených kvalitních materiálů ovlivnit bezchybnost celého systému. Uživatel by měl dbát na provádění pravidelných prohlídek a přebalování záložního padáku a dodržování všech důležitých instrukcí, které jsou uvedeny v uživatelské příručce. Uživatel by si měl prakticky prověřit snadnost a dostupnost záložního padáku během letu a teoreticky i prakticky zvládnout způsob odhození záložního padáku. Další velice důležitou vlastností záložního padáku je jeho stabilita. Požadavky na záložní padáky pro paragliding jsou limitní, požadavek rychlého otevírání, skladnosti a váhy určuje míru stability. Obecně platí, že paraglidingové záložní padáky se pohybují na hranici stability. Při přechodu ze stabilního letu záložního padáku do kývavého se prudce zvýší opadání až o 50%. Proto je důležité používat jen prověřené testované produkty. Rychlost opadání je parametr, který říká jakou rychlostí budeme padat k zemi. Opadání se u dnešních moderních záložních padáků pohybuje v rozmezí od 4 m/s do 6 m/s. Není ovšem nejdůležitějším parametrem, při rozhodování jakou vhodnou velikost si vybrat bych raději doporučil menší plochu záložního padáku, proč? Čím větší plocha, tím větší váha, délka šňůr, to vše jen prodlužuje dobu nutnou k nafouknutí záložního padáku. Praktické rozdíly rychlostí opadání mezi padáky o ploše 34m ? a 38m? se pohybují při stejném zatížení jen kolem 0,5m/s, ale čas nutný pro otevření je hlavně při nižších rychlostech letu rozdílný zásadně. Proč je důležité aby se padák nafouknul co nejrychleji? Od roku 96 provádím výuku nestandartních letových stavů, v průměru na jeden kurz máme jedeno až dvě vynucené odhození záložního padáku. Většina situací, při kterých je pilot nucen použít záložního padáku jsou stejné. Hlavní příčina je zavlečení padáku tzv. kravata, někdy kombinovaná s twistem, což je překřížení nosných šňůr. Padák v takovémto režimu přejde do prudké rotace a pokud dojde ještě ke twistu, padák se stává neřiditelný a nemáme-li dostatek výšky pro rozmotání twistů, nezbývá nám než použít záložní padák. A v takovém případě, který je ale nejčastějším důvodem pro vyhození záložního padáku je rozhodující faktor rychlost plnění a až na druhém místě je rychlost opadání. Při odhození záložního padáku ve spirále se zvětšenou rotací způsobenou zavlečením části padáku, nebo negativní zatáčce kdy pilot má twisty a nemůže padák stabilizovat do přímého letu, je rychlost otevírání rozhodující, proto, aby nedošlo ke vzájemnému zamotání záložního padáku s rotujícím hlavním padákem. Záložní padáky bez zdvojeného plnění –(jednoduché zastaralé konstrukce) potřebují pro naplnění dvojnásobně delší čas. A stává se, že rotující hlavní padák naletí do ještě nenaplněného záložního padáku a tím zabrání jeho nafouknutí. Rozdíly času nutného pro naplnění jsou u jednotlivých konstrukcí a velikostí výrazně rozdílné. Proto bych při výběru vhodného záložního padáku upřednostňoval padák se zdvojeným plněním přiměřené plochy k mému zatížení.

Typy záložních padáků - rozdělení dle konstrukce:

a) se středovou šňůrou, neboli Apex konstrukcí.
b) se středovou šňůrou a dvouplášťovou konstrukcí
c) se středovou šňůrou, dvouplášťovou konstrukcí a uzpůsobením vrchlíku pro dopředný pohyb

Jaké odlišnosti nám jednotlivé typy konstrukcí nabízejí:
a) středová šňůra zvětší promítnutou plochu vrchlíku a tím i jeho účinnost. Zkracuje částečně dobu nutnou k otevření záložního padáku.
b) Pokud je vrchlík záložního padáku ušitý ze dvou nezávislých částí (kopule vrchlíku + obvodová část uzpůsobeny tak aby vytvářely průduchy) nazývá se tato konstrukce dvouplášťová. Její velké výhody jsou podstatně rychlejší plnění (otevírání) viz. ukázky videa- Blue Way, Way Richly, větší stabilita, nižší součinitel opadání.
c) záložní padák s řiditelným dopředným pohybem, dvouplášťovou konstrukcí a středovou šňůrou spojí výhody rychlého plnění vysoké míry stability a pilot si jet schopen si vybrat bezpečně místo přistání což maximálně zvýší jeho pasivní bezpečnost.

Co je nejdůležitější pro záchranný systém?
• rychlost otevření
• stabilita
• rychlost opadání
• ovladatelnost - možnost řízení

Co jednotlivé parametry ovlivňuje :
• rychlost otevření nejvíce ovlivňuje konstrukce, tvar vrchlíku, množství pomocných plnících otvorů, kvalita použitého materiálu na výrobu záložního padáku, způsob balení, délka šňůr a způsob jeho použití.
• stabilitu a rychlost opadání ovlivňuje nejvíce tvar a konstrukce vrchlíku, kvalita materiálu a jeho stejnoměrná prodyšnost.
• u řady padáků WAY DRIVE je nesymetrickým tvarem přední náběžné a zadní odtokové části vrchlíku docíleno dopředného letu, který je řiditelný změnou těžiště.

Správné použítí záložního padáku

 

• je vhodné si nejprve nacvičit odhození záložního padáku nanečisto a zkontrolovat tak funkčnost vnějšího kontejneru, který není dodáván jako součást padáku
• vytahovací síla záložního padáku z vnějšího kontejneru by se měla pohybovat ve všech letových polohách mezi 6-12 kg

odhození záložního padáku ( dále jen ZP) se v praxi provádí následovně:
• pilot uchopí jednou rukou rukojeť ZP a jedním tahem se plynule odjistí vnitřní kontejner a zároveň se padák odhodí směrem do volného prostoru.
• kontejner se snažíme odhodit co největší silou, abychom zkrátili dobu nutnou k otevření ZP. (rukojeť ZP je nutné odhodit společně s kontejnerem)
Důležité : pokud jste pravák a záložní padák je nachystán v postroji na odhození na pravou stranu, je nutné jej napravo. V opačném případě riskujete, že popruhy spojující ZP a postroj povedou přes obličejovou část a mohou při dynamickém otevření ZP způsobit úraz.
• po otevření ZP musíte co nejdříve stáhnout hlavní padák k sobě a zabránit tak vzájemnému zamotání, které by mohlo mít za následek zborcení ZP. Stažení, nebo odhození hlavního padáku také zmenší rychlost klesání ZP a zlepší jeho stabilitu.
• zborcení a sbalení hlavního padáku provedeme za řídící šňůry, nebo za poslední řadu popruhů padáku- „D“, nebo „C“
• řidičky, nebo popruhy stahujeme současně, tak aby nedošlo k rotaci hlavního padáku
• jakmile jsme padák zbortili tak, že už nemůže dojít k znovu nafouknutí, pokusíme se jej smotat do náručí.